AKTIVNÍ DOVOLENÁ

Každodenní povinnosti, práce, nároční šéfové, šibeniční termíny. Stále dokola ty samé, únavné situace...jak vysilující. Ano, my vám rozumíme. Většina lidí tráví svou dovolenou poleháváním na plážích či relaxem doma. Jestli rádi prožíváte své volno takto, není na tom vůbec nic špatného. Ale zároveň jste si možná všimli, že dovolená v tomto duchu nedobíjí vaše baterie. Snižuje stress, to ano, ale ten pravý způsob, jak dobít baterky, je vytrhnout se z rutiny.

Přidejte se k nám a objevte zemi, do níž se zamilujete. Zemi, která naplní vaše plíce čerstvým vzduchem a vaše srdce vroucností a novými dojmy. Co jen tři dny v této kolébce přírody vám budou stačit k dosažení pocitu znovuzrození. Užijte si projížďky na koních přes nádherné vysočiny; pociťte na své kůži svěžest průzračné řeky Tara; dívejte se do oblak až z hloubky kaňonu – získáte tím novou perspektivu světa.

posuň                       dolů

ODPOČÍVEJTE JINAK

Aktivní dovolené se staly nejen hitem v moderním turismu a životním stylu, ale také nezbytností. Vzhledem k povaze open-space kanceláří a monotónních zaměstnání ztrácí lidé čas a energii užívat si těch aspektů života, které jsou důležité pro radost a duševní rovnováhu: cestování, zábava, socializace, čerstvý vzduch, výzvy.

Toto jsou zároveň rysy aktivní dovolené. Užijte si to ryzí potěšení z aktivního odpočinku.

posuň                       dolů

TROCHA VĚDY...

Vědci potvrdili, že obnovení zhoršených pracovních schopností je mnohem rychlejší a komplexnější během aktivní dovolené, spíše než té pasivní. Ve vysvětlování psychofyzikálních základů aktivní dovolené potřebujeme začít u znalosti, že aktivita centrálního nervového systému je založená na dvou úzce souvisejících a vzájemně podmíněných fyziologických procesech: stimulace (nadšení) a zadržování (zpomalení / zábrana).

Programy aktivní dovolené jsou implementovány jako efektivní řešení zabraňující, snižující či eliminující akutní vyčerpání a s ním spojené problémy; odstraňují či redukují nervové psychické napětí; přispívají k rychlejšímu zotavení těla i duše a probouzejí vysoké pracovní nasazení.

posuň                       dolů

DOVOLENÁ S BALKANSPORT

Vzhledem ke geografickým znakům lokality jsme schopni vám nabídnout velké množství různých aktivit pro vaši vysněnou dovolenou v přírodě. Severní části Černé Hory a jihovýchodní část Bosny a Hercegoviny mají mimořádné přírodní rysy, které se postarají o nezapomenutelnou dovolenou.

Během našich programů se můžete stát aktivní součástí v pokořování studených peřejí řeky Tara, vystoupat na nejvyšší vrcholy Bosny a Hercegoviny a Černé Hory, chodit na výlety a dotknout se tak dech beroucí přírody, vydat se na výletní plavbu spojenou s rybařením, fotit krajinu výjimečné krásy. Odpočiňte si v přírodě a na čerstvém vzduchu, vyzkoušejte místní speciality, sbírejte divoké plody, bylinky a houby. Čekáme na vás, abychom se společně vydali na nezapomenutelné dobrodružství!

posuň                       dolů

FLORA A FAUNA

Jste fanouškem přírody? Chcete, aby ji vaše děti milovaly také? Chcete vidět zvířata v jejich přirozeném prostředí a naučit se respektovat vše, co nám příroda přináší? To je naším přáním také.

Jihovýchodní část Bosny a Hercegoviny a severní část Černé Hory jsou stále nedotknutá území se zachovalým ekosystémem. V blízkém okolí se nachází hned dva národní parky – Durmitor a Sutjeska. V rámci NP Sutjeska naleznete deštný prales Perućica, který je státem chráněný, jakožto výjimečná přírodní rezervace. Je deklarovaný jako přísně chráněná část přírody a je využíván pouze pro vědecké a vzdělávací účely. Touto oblastní protéká velké množství řek – jednou z nich je známá řeka Tara, která je již mnoho let zapsaná jako památka UNESCO.

posuň                       dolů

UNIKÁTNÍ PŘÍRODA

Jsme obklopeni rozsáhlými plochami lesů, travnatých plání a řek. Okolní lesy, nesoucí velký zdroj pitné vody, jsou místem výskytu mnoha rostlinných i zvířecích druhů. Obklopují nás bujné jehličnaté i listnaté lesy.

Na tomto území se nachází více než 2 600 registrovaných cévnatých rostlin, mezi nimiž je mnoho endemických a vzácných, a zároveň je to domov medvědů, srnců, kamzíků, divokých prasat, vlků, tetřevů, orlů či křepelek. V těchto lesích a pastvinách roste přes 100 druhů hub, mnoho bylinek a různé ovoce. Voda v této oblasti je čistá, čerstvá a bohatá na různé druhy chutných ryb.

posuň                       dolů

PRO MILOVNÍKY LÉČIVÝCH BYLIN

Krásná a nezkažená příroda, která obklopuje region, v němž se nacházíme, velkoryse nabízí mnoho bylin. Nikdy nesmíme zapomenout, že se člověk vyvíjel paralelně s přírodou a také díky ní. V přírodě tak můžeme najít inspiraci pro naše jídla, ale také pro léčebné účely. Mnoho lidí si to uvědomuje, ale jen hrstka z nich má šanci nasbírat tyto byliny z čistého zdroje – a doslova z první ruky.

V rámci našeho jeep safari, výletního nebo trekkingového balíčku si budete moct nasbírat bylinky na neznečištěných plochách a doma pak uvařit výtečný a hlavně zdravý bylinkový čaj sobě či svým blízkým.

posuň                       dolů

ENDEMICKÉ DRUHY DURMITORU

Jistě jste už slyšeli, že Durmitor oplývá endemickými druhy. Jejich výskyt je velice ojedinělý a vychází z faktu, že se v době ledové flora a fauna Durmitoru vyhnuly větším dopadům zalednění, která zasáhla severní krajiny. Proto zde dnes vidíme pozůstatky zaledněné fauny a flory a v krytých říčních údolích a kaňonech jsou ostatky starší flory a fauny z třetihor. Endemická flora z Durmitoru se skládá ze 175 druhů.

posuň                       dolů

DURMITOR – VĚDĚLI JSTE, ŽE...

K dnešnímu dni bylo v oblasti NP Durmitor rozeznáno 300 druhů makromycetů (pouhým okem dobře viditelné druhy hub, zpravidla vytvářející velké plodnice), což je polovina celkového počtu makromycetů nalezených na území Černé Hory. Velmi zajímavým úkazem je „inverze lesů“, který je znám výskytem listnatých lesů nad úrovní těch jehličnatých. Asi 300 druhů je chráněných.

V Durmitoru se nachází 18 vysokohorských ledovcových jezer a ryby zde žijící ještě nebyly důkladně prozkoumány. V Durmitoru žije 27 druhů obojživelníků a plazů. V rámci NP Durmitor a kaňonu Tara bylo rozpoznáno 127 druhů ptáků. Během léta zde můžete vidět kolem 130 druhů motýlů, vč. Apolla, který je, vzhledem ke své kráse, přísně chráněný.

posuň                       dolů

SUTJESKA – VĚDĚLI JSTE, ŽE...

Sutjeska je slovo, které v překladu znamená rokle, soutěska – hluboké a úzké říční údolí způsobené erozí se strmými kamenitými stěnami. V NP Sutjeska bylo rozpoznáno 114 druhů ptáků. Toto je 36 % z celkového počtu známých druhů v Bosně a Hercegovině. Dva druhy savců zde žijících – vlk a medvěd – jsou chráněni v celé Evropě a jsou evidováni na CITES, Dodatku II.

V roce 1938 byly v kotlině řeky Perućica nalezeny nádherné buky, jedle a smrky, které dosahují až 50m výšky. Díky rozmanitosti druhů, jejich kráse a stáří nemá tento les žádného rivala v oblasti Dinárských Alp. Proto byl brzy zapsán na seznam chráněných přírodních rezervací a nyní je znám jako deštný prales Perućica.

posuň                       dolů

PŘÍRODNÍ BONTON

Znamenitost tohoto regionu tkví v téměř nedotčené přírodě, což je v dnešní době vzácný fenomén. Jeho úspěch je založen na turismu, sportu a obdivných pohledech všech, kteří sem zavítají. Ale turismus a sport by zde neexistovaly, kdybychom nezachovali tento kus přírody v jeho originální podobě. Proto je naší povinností zacházet se zdejší přírodou s láskou a respektem a zabránit postupnému vyhynutí druhů nacházejících se ve vodních a lesních habitatech.

Před uskutečněním všech z našich programů povedou naši průvodci krátký kurz o tom, jak se chovat během programu, jak používat přidělené vybavení, jak se chovat v případě krize, a jak zacházet s okolní přírodou. Ta je naší součástí a my jsme zase její součástí – chovejme se tedy tak k ní. Jistě rozumíte, že tento krátký úvod do pravidel vztahu mezi námi a přírodou, je jen základ krásného přátelství, které vydrží velice, velice dlouho.

posuň                       dolů

SVĚTOVÉ DĚDICTVÍ

NP Durmitor a kaňon řeky Tara vstoupily do Seznamu světového dědictví v roce 1980. Řeka Tara vstoupila v roce 1977 do sítě biosférických objektů v rámci programu UNESCO Člověk a biosféra (Man and Biosphere program). Deštný prales Perućica byl v roce 1952 prohlášen za striktně chráněnou část přírody, kterou lze využít pouze pro vědecké a vzdělávací účely. Od roku 1954 je chráněn státem jako přírodní rezervace. V roce 2000 byl NP Sutjeska zahrnutý v druhé kategorii IUCN (UN Oddělení pro ochranu přírody a přírodních zdrojů).

Tento region nabízí obrovské množství kulturních a historických monumentů, jak z nedávné historie, tak z té daleké.

posuň                       dolů

home facebook twitter vimeo

NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA

E-mail Telefon
Chci zasílat novinky na e-mail
Odeslat »
Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacet-osm: